Pro nezávaznou nabídku klikněte zde či volejte 603 299 819

Úvod

Nabízíme Vám levné, jednoduché a rychlé splnění zákonných požadavků v oblastech BOZP a PO (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana), včetně zákonného školení řidičů - referentů.

Zajistíme pro Vás:

  • zpracování a správu dokumentace BOZP a PO (na míru, dostupné on-line)
  • školení BOZP, PO, školení řidičů, první pomoci, QMS atd..
  • revize elektro, plynu, hasicích přístrojů a hydrantů, spalinových cest atd..
  • závodní lékařskou péči včetně zdravotních prohlídek
  • pravidelné kontroly a ostatní náležitosti dané legislativou
  • poradenství v dané oblasti

E-learning a školící systém

Vyvinuli jsme soubor e-learninových kurzů BOZP, PO, školení řidičů, první pomoci, QMS a dalších, který Vaší společnosti rádi poskytneme přesně na míru potřebám. Více informací naleznete zde

Školící systém můžete využívat pro své účely se všemi funkcemi, které nabízí. Rádi Vám zhotovíme školení na míru. Pro více informací klikněte zde

Naším cílem je Vaše spokojenost. Nabízíme tedy věcná, jasná a efektivní řešení.Garantem projektu je společnost Advis Consulting, s.r.o, poskytovatel poradenství v oblastech řízení kvality s devítiletými zkušenostmi v oboru.

aktuality z oblasti BOZP

9. 5. - REFLEXNÍ VESTY PRO ŘIDIČE - Novela vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, nově zahrnula do svého obsahu již 3 roky platnou normu ČSN EN ISO 20471:2013: Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky, která tak ve vyhlášce nahradila normu starou, a to EN 471:2003 + A1:2007. Vesty, které jsou vyráběné po roce 2013, už splňují požadavky nové normy dlouhodobě. Měnit vesty za nové tedy řidiči vůbec nemusí, neboť vyhláška nic takového neuvádí, staré vesty jsou stále platné, mají stejné ochranné vlastnosti a jsou bezpečné.

24. 3. - Veselé Velikonoce! - Přejeme Vám veselé Velikonoce! Váš E-profesor.cz

22. 3. - Světový den vody - Dnes 22. března je Světový den vody. Tento den slouží k vyvolání pozornosti významu vody a upozornění na její nedostatek. V České republice se oslav tohoto významného dne ujal Svaz vodního hospodářství ČR. Každý rok je zpracováno motto tohoto dne, pro letošní rok je motto „Water and Jobs“.

9. 3. - Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Dne 18. ledna 2016 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, pod číslem 32/2016 Sb. Tato novela zařazuje za současný § 12 nový § 12a. Tento nový paragraf stanovuje, že s chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické, žíravé, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé nebo vysoce toxické mohou nakládat mladiství žáci v rámci přípravy na své povolání pouze za podmínek, kdy budou při práci pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby, nebo osoby s odbornou způsobilostí.

8. 1. - LEGISLATIVNÍ NOVINKY ROKU 2016 - Novinky k 1. 1. 2016: - novela zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která vyšla pod č. 320/2015 Sb. - řeší např. čištění, kontroly a revize kouřovodů (§ 43-47). - Dle nařízení vlády č. 351/2015 Sb. dochází k valorizaci náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady na výživu pozůstalých. Navýšení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady o 40 Kč, a to v závislosti na zvýšení důchodů. Další chystané novely předpisů v roce 2016: - Z č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) - nyní ve třetím čtení v Poslanecké Sněmovně - Z č. 251/2005 Sb., o inspekci práce - Z č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - týká se především koordinátorů BOZP na staveništích - Koncepční novela zákoníku práce - bude se jednat o velkou novelu zákoníku práce, očekává se na jaře - Z č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

reference

firemní logo
firemní logo
firemní logo
firemní logo
firemní logo
firemní logo
firemní logo
firemní logo
firemní logo
firemní logo
firemní logo

Copyright © 2011 Advis Consulting, s.r.o.

vlajka vlajka