Vstup pro uživatele
Nezávazná poptávka My vám zavoláme +420 605 985 149 info@e-profesor.cz en-flagcs-flag
 
 

Statistika požárů za rok 2020

 
Souhrn informací za rok 2020.
 

Dle statistické ročenky vzniklo v roce 2020 na území ČR 17 346 požárů a s tím spojené škody ve výši 2 582 299 900 Kč, usmrceno bylo celkem 144 osob. Denní průměr požárů činil 47 ve výši škod 7,1 mil. Kč a díky včasným zásahům byly uchráněny hodnoty za 41,7 mil. Kč denně.

K nejvíce požárů došlo v roce 2020 v soukromých domácnostech. Jednalo se o 5 264 požárů (cca 30 % z celkového množství, o 4 % více než v roce 2019) se škodou 560 086 600 Kč (10 % nižší než v roce 2019). V přímé souvislosti s požárem v domácnostech bylo usmrceno 66 osob.

Druhým odvětvím, kde nejčastěji v roce 2020 vznikaly požáry, je oblast poskytování služeb. Došlo zde celkem k 3 726 požárům (což je cca 21,5 % z celkového množství požárů) se škodou 118 943 000 Kč.

Nejčastější příčiny vzniku požáru

- nedbalost (kouření, zakládání ohně, manipulace s popelem, vypalování, vznícení potravin při vaření, zanedbání bezpečnostních předpisů) 32 %

- technická závada 20 %

- úmyslné zapálení 5,6 % (v roce 2019 to bylo 964 požárů)

Velice často však nelze prokázat jakékoliv zavinění, a to až ve 25 % případů.

V roce 2020 vzniklo celkem 685 požárů, které byly způsobeny nedbalostí při tepelné přípravě potravin (vznícení oleje při smažení, fritování apod.). Nevyhovující technický stav komínu poté způsobil 1 352 požárů – v 90 % případů bylo příčinou vznícení sazí v komínovém tělese. Jedná se o nejvyšší číslo za několik posledních let (průměr do r. 2019 byl 1040 požárů komínů ročně).

Další statistiky:

- nejčastěji hoří mezi 15. a 19. hodinou, nejméně naopak mezi 4. a 5. hodinou ranní

- nejvíce požárů je hasiči likvidováno v měsíci dubnu a to kolem 2 800, nejméně naopak v měsíci říjnu a to kolem 1 000

- častěji hoří v Čechách (1,8 požáru na 1 000 obyvatel) než na Moravě (1,3 požáru na 1 000 obyvatel); nejhůře jsou na tom severozápadní Čechy (2,4 požáru na 1 000 obyvatel)

- linka 150 odbavila v roce 2020 celkem 277 259 hovorů, linka 112 poté 2 011 890 hovorů

- největší negativní vliv na včasný příjezd hasičů k místu zásahu má samotná obtížnost cesty (špatně zaparkovaná vozidla, nezpevněné komunikace, hustá doprava, bezohlednost ostatních řidičů atp.)


Více informací se dozvíte v našem školení požární ochrany. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


E-mail: info@e-profesor.cz
Tel.: +420 605 985 149
Sdílej tento článek na